شنبه 17 خرداد 1399   |  
Menu
arab xnxx pornxnxx videos bokep lawnjinsi.com bokephitam porno porn videos bokepbejat porno legende XNXX gratis porno
تاریخ درج: سه شنبه 06 آذر 1397                     تعداد بازدید صفحه: 1785
اعلام برندگان مزایده املاک و مستغلات موسسه اعتباری ملل

 

به نام خدا

به اطلاع مي رساند پيرو آگهي مزايده عمومي شماره 1397/212906 مورخ 1397/08/19 طبق اطلاع رساني انجام شده در تاريخ 1397/08/30 پاكت هاي مربوط به مزايده بازگشايي گرديد كه نتايج آن به شرح ذيل اعلام مي گردد.

  • برندگان مزايده مكلف اند از اين تاريخ، ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي با مراجعه به دفتر اداره املاك و ساختمان موسسه (و يا سرپرستي موسسه در محل وقوع ملك) و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) شرايط عمومي شركت در مزايده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمايند.
  • در صورتي كه برنده اول مزايده از اين تاريخ،  ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد، سپرده شركت در مزايده او به نفع موسسه ضبط مي گردد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وي نيز از تاريخ اعلام ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.
  • ديگر شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به شعب و يا دفتر اداره مركزي موسسه و اعلام كتبي شماره حساب خود پس از طي مراحل اداري وجوه پرداختي خود را دريافت نمايند.

 

كد 68

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

شرايط خريد

برنده مزايده

1

68

بجنورد

آقاي سعيد همتي كله منار

0680802363

نقدي

نفر اول

2

68

بجنورد

خانم ميهن باي محمدي

5919550619

نقدي

نفر دوم

 

 

كد91

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

شرايط خريد

برنده مزايده

1

91

قوچان

آقاي مسلم قربانيان

6358843826

نقدي

نفر اول

2

91

قوچان

آقاي رحمان قديري مقدم

0870392808

اقساطي

نفر دوم

 

 

كد 79

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

شرايط خريد

برنده مزايده

1

79

اردبيل

 آقاي سيد يوسف سيد تاجي

1461394554

نقدي

نفر اول

2

79

اردبيل

آقاي اكبر جعفري شاعرلر

1620068801

نقدي

نفر دوم

 

 

كد 92

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

شرايط خريد

برنده مزايده

1

92

مرودشت

خانم رخساره سرحدي

2431291863

اقساطي

نفر اول

 

 

كد64

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

شرايط خريد

برنده مزايده

1

64

سبزوار

آقاي محمد رضا يزداني راد

5730090838

نقدي

نفر اول

 

 

كد 82

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

شرايط خريد

برنده مزايده

1

82

شيراز

آقاي عليرضا عباسي

5149854786

نقدي

نفر اول

 

print
دی ان ان