جمعه 3 اسفند 1397   |  
Menu
تاریخ درج: پنج شنبه 24 خرداد 1397                     تعداد بازدید صفحه: 2794
تلفن بانك ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي
 
تلفن بانك موسسه اعتباري ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي به روز رساني شد.
به گزارش روابط عمومي، تلفن بانك موسسه اعتباري ملل با شماره هاي جديد و امكانات به روز بانكي به منظور انجام خدمات غيرحضوري و رفاه حال مشتريان به روز رساني شد.
مشتریان محترم موسسه اعتباري ملل جهت بهره برداري از این خدمت به شعب موسسه مراجعه کنند.
 
 

print
دی ان ان