چهارشنبه 2 آبان 1397   |  
Menu
تاریخ درج: پنج شنبه 27 مهر 1396                     تعداد بازدید صفحه: 6627
اطلاعیه شماره 4/2 موسسه اعتباری ملل در خصوص تعاونی اعتبار منحله وحدت

بنام خدا


به اطلاع آن دسته از مشتریان محترم تعاونی اعتبار منحله وحدت که بر اساس اطلاعیه شماره 4 کار احراز هویت آنان انجام و موفق به دریافت ملل کارت شده اند می رساند، کسانی که حرف اول نام خانوادگی آنان (ج،چ،ح،خ) بوده است ملل کارت آنان به میزان مانده حساب شارژ و در شبکه بانکی قابل برداشت می باشد.
در خصوص سایر مشتریان محترم نیز طبق اطلاعیه شماره4 اقدام خواهد شد.


 ومن ا... التوفیق
روابط عمومی موسسه اعتباری ملل


print
دی ان ان