دوشنبه 26 آذر 1397   |  
Menu

هدیه کارت 

Gift Card

 

کارت هدیه موسسه اعتباری ملل برای مناسبت های مختلف با مبالغ مختلف طبق ضوابط بانک مرکزی صادر می شود، این کارت در تمام خودپردازهای شتاب (ATM) و پایانه های فروشگاهی قابل استفاده می باشد. همچنین امکان سفارش کارت با متن و طرح دلخواه نیز در سایت رسمی موسسه میسر است.

هدیه کارت های ملل یک بار مصرف هستند و امکان شارژ مجدد آن ها وجود ندارد. مشتری (خریدار هدیه کارت) پس از انقضاء تاریخ روی کارت می تواند با مراجعه به یکی از شعب موسسه باقیمانده موجودی کارت خود را نقدا دریافت نماید.

 
فهرست خدمات تجمیعی:
  • برداشت وجه از خودپردازها
  • خرید از پایانه های فروشگاهی
  • موجودی حساب (ملل کارت)
  • پرداخت قبوض (ملل کارت)
  • تغییر رمز کارت (ملل کارت)
 
 
هدیه کارت موسسه اعتباری ملل با هدف سهولت در پرداخت های نقدی
سازمان ها و نهادها و همچنین هدیه به اشخاص طراحی و راه اندازی شده است. 
 
 
 

 

  
دی ان ان