دوشنبه 26 آذر 1397   |  
Menu

 

پایانه های درون شعبه ای

PINPad

مشتریان می توانند از طریق پایانه های درون شعبه ای  (PIN Pad) امکان انجام تراکنش های داخلی و شتابی را تا سقف ریالی بالاتر انجام دهند.

 

راهنمای استفاده:

بعد از (تکمیل فرم سحاب) و کشیدن کارت در دستگاه پایانه شعبه ملل، کلید عملیات مورد نظر خود را فشار دهید سپس رمز را وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید تا دستگاه پس از ارتباط با مرکز و تایید، عملیات خواسته شده را انجام دهد و مبلغ از حساب شما کسر شود. در آخر دستگاه رسید کسر مبلغ را به شما ارائه می نماید. 

 
فهرست خدمات تجمیعی:
  • موجودی حساب 
  • انتقال وجه
  • انتقال وجه (سحاب)

 

  اجزای تشکیل دهنده (PIN Pad) :

  • محل ورود کارت (کارت خوان)
  • صفحه نمایش
  • صفحه کلید
  • خروجی رسید مشتری

 

نحوه استفاده:
با کشیدن ملل کارت در محل شیار کارت خوان پایانه های درون شعبه ای (PIN Pad) ، فهرست عملیات ظاهر می شود و با استفاده از کلیدهای جهت نما روی صفحه پایانه عملیات درخواستی خود را انتخاب نمایید .

 

 

دی ان ان