پنجشنبه 31 مرداد 1398   |  
Menu
فهرست 
1- فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف 
2-- راهنمای انتقال وجه (کارت به کارت) 
1-2 آموزش فرآیند کارت 
2-2 انتقال وجه با استفاده از شماره همراه 
2-3 امکان اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی 
2-4 امکان مدیریت کارت های مقصد 
3- امکانات عمومی 
3-1 امکان مدیریت مخاطبین 
3-2 مشاهده لیست تراکنش ها 
3-2 مدیریت پروفایل
 

2-3 امکان اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

پس از انجام تراکنش کارت به کارت و در صفحه موفقیت تراکنش ، می توانید با زدن دکمه "  اشتراک گذاری " ، رسید خود را در شبکه های اجتماعی ، با دیگران به اشتراک بگذارید.

 


2-2 انتقال وجه با استفاده از شماره همراه | صفحه 6 از 11 | 2-4 امکان مدیریت کارت های مقصد

دانلود نرم افزار

دانلود راهنما

راهنمای ویدئویی
دی ان ان