یکشنبه 17 آذر 1398   |  
Menu
 
فهرست  
     1- فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف  
     2-- راهنمای انتقال وجه (کارت به کارت)  
     1-2 آموزش فرآیند کارت  
     2-2 انتقال وجه با استفاده از شماره همراه  
     2-3 امکان اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی  
     2-4 امکان مدیریت کارت های مقصد  
     2-5 مشاهده لیست یادآوری ها  
     3- امکانات عمومی  
     3-1 امکان مدیریت مخاطبین  
     3-2 مشاهده لیست تراکنش ها  
     3-3 مدیریت پروفایل  
     3-4 فیلتر کردن لیست تراکنش های کارت به کارت
 

2-3 امکان اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

پس از انجام تراکنش کارت به کارت و در صفحه موفقیت تراکنش، می توانید با زدن دکمه "  اشتراک گذاری "، رسید خود را در شبکه های اجتماعی، با دیگران به اشتراک بگذارید.

 


2-2 انتقال وجه با استفاده از شماره همراه | صفحه 6 از 13 | 2-4 امکان مدیریت کارت های مقصد

دانلود نرم افزار

دانلود راهنما

راهنمای ویدئویی
دی ان ان