جمعه 27 دی 1398   |  
Menu

راهنمای همراه بانک ملل

Melal Mobile Banking Guide
فهرست مطالب  
     1- مراحل نصب و راه اندازی اولیه  
     2- ورود به سامانه   
     3- صفحه ورود (ثبت)  
     4- انواع روش ورود به سامانه  
     5- ورود به همراه بانک  
     6- رنگ صفحه اصلی  
     7- اولین ورود  
     8- نمایش اسلایدر حساب و کارت  
     9- انتقال وجه  
     10- موجودی   
     11- صورت حساب  
     12- پرداخت اقساط  
     13- پرداخت قبوض  
     14- خرید شارژ  
     15- فهرست اصلی  
     15-1- حسابها و کارتهای من  
     15-2- فهرست منتخب  
     15-3- سوابق تراکنش  
     15-4- گزارشات  
     15-5- تغییر رمز عبور  
     15-6- ثبت پیوند  
     15-7- مسدود کردن موقت کارت  
     15-8- اطلاعات شبا  
     15-9- ارسال نظرات  
     15-10-گزارشات مغایرت  
     15-11-غیرفعال سازی برنامه  
     15-12-خروج  
     16-پرداخت آینده  
     17- لیست واژگان کلیدی‏  
     18- نشانک ها:
 

 

 • انتقال وجه

با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به انتخاب روش نوع انتقال وجه نمایش داده می‌شود.

نکته: در فهرست انتقال وجه، برای انتخاب حساب بدهکار، فقط حساب های قابل برداشت در دسترس می‌باشند و حساب‌های دیگر نمایش داده نمی‌شود.

در اینجا، اگر حساب بدهکار از نوع حساب مشترک باشد، پیغام خطای " جهت تکمیل تراکنش نیاز به تایید شریک حساب می‌باشد " پس از تایید تراکنش و شماره سند، نمایش داده می‌شود. در این حالت، شماره سند ایجاد‌شده جدید، جهت تایید یا رد سند در بخش زیر فهرست تراکنش در انتظار ← فهرست پرداخت آینده نمایش داده می‌شود.

 

9.1-انتقال وجه شتابی

هنگامی که مشتری گزینه انتقال کارت به کارت (شتابی) را از زیرمجموعه فهرست انتقال وجه انتخاب می‌کند، صفحه انتقال وجه از طریق کارت نمایش داده می شود. در این صفحه شماره کارت در فهرست اسلایدر پایین صفحه نمایش داده می‌شود؛ مشتری مبلغ را در ورودی مربوطه وارد کرده که این مبلغ به شماره کارت انتخاب شده انتقال می‌یابد.

 • در صورت انتخاب آیکن مربوط به کارت مبدا یا مقصد، اسلایدر پایین صفحه لیست کارت‌های مبدا یا مقصد را نمایش می‌دهد. هم‌چنین مشتری می‌تواند با انتخاب کادر مربوط به مقصد تراکنش انتقالی، شماره کارت مقصد را وارد کند.

با انتخاب گزینه ادامه، وارد صفحه دوم انتقال کارت به کارت شتابی می‌شویم که مشتری در این قسمت اطلاعات کارت مانند: رمز دوم، CVV2 ، تاریخ انقضای کارت را وارد می‌کند.

با زدن دکمه تایید، وارد صفحه سوم انتقال کارت به کارت شتابی که مربوط به اعتبار سنجی و تایید اطلاعات کارت مقصد نظیر: نشان بانک مقصد، نام بانک و نام گیرنده است، می‌شویم.

با زدن دکمه تایید، تراکنش انتقال کارت به کارت شتابی انجام شده و وارد صفحه پایانی می‌شویم. در این صفحه امکان افزودن کارت مقصد به لیست منتخب و همچنین اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد.

 • در تمامی صفحات انجام تراکنش، امکان برگشت به صفحه قبلی وجود دارد.

 

اطلاعات ورودی:

      ورودی ها     

توضیحات

شماره کارت مبدا

انتخاب شماره کارت از لیست

مبلغ

وارد کردن مبلغ انتقال

رمز دوم

رمز دوم جهت انجام تراکنش. می توان از صفحه کلید مجازی جهت وارد کردن رمز دوم استفاده نمود

CVV2

وارد کردن CVV2 . می توان از صفحه کلید مجازی جهت وارد کردن رمز دوم استفاده نمود

ماه انقضا

ماه  انقضایی که روی کارت چاپ شده است

سال انقضا

دو رقم اول سال انقضایی که روی کارت چاپ شده است

شماره کارت دریافت‌کننده وجه

وارد کردن شماره کارت ذینفع/ انتخاب شماره کارت از اسلایدر مربوطه

 

 

9.2-انتقال وجه داخلی-خود: (روزانه تا سقف 500.000.000 میلیون ریال)

هنگامی که مشتری عملیات انتقال وجه داخلی- خود را انجام می‌دهد، در ابتدا می‌بایست حساب یا کارت داخلی خود را از اسلایدر مربوطه انتخاب کند. در این صفحه زمانی که مشتری حساب/کارت را انتخاب می‌نماید، آنگاه مانده قابل برداشت به طور خودکار نمایش داده می‌شود. سپس مشتری باید از بین حساب/کارت خود(ملل)، یکی را از اسلایدر مربوط به مقصد انتخاب نموده و همچنین مبلغ تراکنش را در ورودی مبلغ وارد نماید که این ورودی اجباری می‌باشد. 

با انتخاب گزینه "ادامه" در صفحه بعدی اعتبارسنجی را بررسی نمائید و در صورت موفقیت به صفحه تائیدیه هدایت می‌شوید. در غیر اینصورت پیغام خطا بر روی صفحه نمایش داده می شود و صفحه ورودی تنظیم مجدد می‌گردد.

با زدن دکمه تایید، تراکنش انتقال وجه داخلی- خود انجام شده و وارد صفحه پایانی می‌شویم. در این صفحه امکان اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد.

 • در تمامی صفحات انجام تراکنش، امکان برگشت به صفحه قبلی وجود دارد.
 • در اینجا، اگر حساب بدهکار از نوع حساب مشترک باشد، پیغام خطای "جهت تکمیل تراکنش نیاز به تایید شریک حساب می‌باشد" پس از از تایید تراکنش و دریافت شماره سند، نمایش داده می‌شود. در این حالت، شماره سند ایجاد‌شده جدید، جهت تایید یا رد سند در بخش فهرست پرداخت آینده ← زیر فهرست تراکنش در انتظار نمایش داده می‌شود.

ورودی ها

توضیحات

انتخاب حساب/کارت مبدا

از فهرست اسلایدر پایین صفحه، شماره حساب/کارت مبدا را برای "برداشت" انتخاب نمایید

انتخاب حساب/کارت مقصد

از فهرست اسلایدر پایین صفحه، شماره حساب/کارت مقصد را انتخاب نمایید

وارد کردن مبلغ

مبلغ انتقال را وارد کنید (کمتر از مانده دردسترس حساب مبدا)

ورود توضیحات حساب مبدا/مقصد

مشتری می بایست توضیحات انتقال را وارد کند.(غیر اجباری)

 

9.3-انتقال وجه داخلی-دیگران: (روزانه تا سقف 500.000.000 میلیون ریال)

 هنگامی که مشتری عملیات انتقال وجه داخلی- دیگران را انجام می‌دهد، در ابتدا می‌بایست حساب یا کارت داخلی خود را از اسلایدر مربوطه انتخاب کند. در این صفحه زمانی که مشتری حساب/کارت را انتخاب می‌نماید، آنگاه مانده قابل برداشت به طور خودکار نمایش داده می‌شود. سپس مشتری باید از بین حساب/کارت دیگران (ملل) در مقصد، یکی را از اسلایدر مربوط به مقصد انتخاب نموده و همچنین مبلغ تراکنش را در ورودی مبلغ وارد نماید که این ورودی اجباری می‌باشد. ورودی توضیحات، برای توضیح درباره انتقال وجه بوده و غیر الزامی می‌باشد.

با انتخاب گزینه "ادامه" در صفحه بعدی اعتبارسنجی را بررسی نمائید و در صورت موفقیت به صفحه تائیدیه هدایت می‌شوید. در غیر اینصورت پیغام خطا بر روی صفحه نمایش داده می شود و صفحه ورودی تنظیم مجدد می‌گردد.

با زدن دکمه تایید، تراکنش انتقال وجه داخلی- دیگران انجام شده و وارد صفحه پایانی می‌شویم. در این صفحه امکان افزودن کارت/حساب مقصد به لیست منتخب و همچنین اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد.

 • در تمامی صفحات انجام تراکنش، امکان برگشت به صفحه قبلی وجود دارد.

 

اطلاعات ورودی:

 

ورودی ها

توضیحات

انتخاب حساب/کارت مبدا

از فهرست اسلایدر پایین صفحه، شماره حساب/کارت مبدا را برای "برداشت" انتخاب نمایید

انتخاب/ورود حساب/کارت مقصد

از فهرست اسلایدر پایین صفحه، شماره حساب/کارت مقصد را انتخاب یا وارد نمایید

وارد کردن مبلغ

مبلغ انتقال را وارد کنید (کمتر از مانده دردسترس حساب مبدا)

ورود توضیحات حساب مبدا/مقصد

مشتری می بایست توضیحات انتقال را وارد کند.(غیر اجباری)

 


برای حساب های مشترک، به ترتیب زیر اقدام به انجام صدور تراکنش می‌کنیم:

 

بعد از انتخاب گزینه ادامه، به‌دلیل نیاز به تائید شریک حساب پیغام زیر نمایش داده می­شود.

سپس در بخش فهرست پرداخت آینده ← زیر فهرست تراکنش در انتظار ، طبق مراحلی که به ترتیب در تصاویر زیر مشخص شده است، شریک حساب می­تواند نسبت به تائید یا رد کردن تراکنش اقدام نماید. در این قسمت برای تراکنش در انتظار، نماد عددی کوچکی در صفحات مربوط به فهرست پرداخت آینده نمایان می‌شود.

تراکنش مذکور به همراه شماره سند در قسمت مربوطه نمایش داده‌شده و در صورتی که هر کدام از کادر شماره سندها انتخاب شود، اطلاعات بیشتری در فهرست باز شونده طبق تصویر زیر نمایش داده می‌شود و وارد تراکنش می‌شویم:

با انتخاب گزینه "تایید پرداخت"، در صورت تمایل میتوان این تراکنش را تایید کرد:

و یا می‌توان تراکنش را رد نمود:

 • توجه: در صورتی که مبلغ تراکنش بیش از حد برداشت باشد، سیستم پیغام خطای "جهت تکمیل تراکنش نیاز به تایید شریک حساب می‌باشد" پس از تایید تراکنش و صدور شماره سند، نمایش داده می‌شود و تراکنش انجام نخواهد شد.
 • توجه: در صورت عدم تایید تراکنش از طرف صاحب امضا اجباری حساب مشترک پس از دو روز، دیگر امکان تایید تراکنش وجود نخواهد داشت.
 • توجه: جهت استفاده از حساب­های مشترک در صدور تراکنش، می­بایست برای حساب مربوطه "حد برداشت" تعیین شده باشد تا سقف مبلغ انتقالی مشترکین حساب مشخص باشد. همچنین نوع امضا طرفین نیز (اجباری / غیر اجباری) می­بایست در هنگام افتتاح حساب مشترک در شعبه تنظیم شده باشد.

9.4- پایا: (حواله کمتر از 150.000.000 میلیون ریال)

از این گزینه جهت انتقال وجه از حساب مشتری به حساب بانک دیگر استفاده می‌شود.

صفحه ورودی: در صفحه ورودی انتقال پایا، شماره حساب را از اسلایدر نمایش داده شده انتخاب نمایید. با انتخاب حساب، مانده قابل برداشت به طور خودکار پُر می شود. شماره شبا مقصد را از اسلایدر مربوطه انتخاب نموده و یا با انتخاب کادر مربوطه، این شماره را را وارد نمایید.

همچنین مبلغ تراکنش و توضیحات تراکنش را مانند جدول زیر وارد نمایید.

اطلاعات ورودی:

ورودی ها

توضیحات

شماره حساب

انتخاب شماره حساب از اسلایدر مربوطه

شماره شبا

انتخاب یا ورود شماره شبا

مبلغ

ورود مبلغ انتقالی

توضیحات

ورود توضیحات مربوط به تراکنش (اجباری)

 

 

با انتخاب گزینه "ادامه" در صفحه بعدی اعتبارسنجی را بررسی نمائید و در صورت موفقیت به صفحه تائیدیه هدایت می‌شوید. در غیر اینصورت پیغام خطا بر روی صفحه نمایش داده می شود و صفحه ورودی تنظیم مجدد می‌گردد.

با زدن دکمه تایید، تراکنش انتقال پایا انجام شده و وارد صفحه پایانی می‌شویم. در این صفحه امکان افزودن شماره شبا مقصد به لیست منتخب و همچنین اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد.

 •  در تمامی صفحات انجام تراکنش، امکان برگشت به صفحه قبلی وجود دارد.

9.5- ساتنا: (حواله بیشتر از 150.000.000 میلیون ریال)

از انتقال ساتنا جهت انتقال وجه از حساب خود به حساب بانک دیگر استفاده می‌شود.

صفحه ورودی: در این صفحه شماره حساب را از اسلایدر نمایش داده شده انتخاب نمائید، با انتخاب حساب، مانده قابل برداشت به طور خودکار پُر می شود. شماره شبا مقصد را از اسلایدر مربوطه انتخاب نموده و یا با انتخاب کادر مربوطه، این شماره را را وارد نمایید. همچنین مبلغ تراکنش و توضیحات تراکنش را بر اساس جدول زیر وارد نمائید.

اطلاعات ورودی:

ورودی

توضیحات

شماره حساب

انتخاب شماره حساب از اسلایدر مربوطه

شماره شبا

انتخاب یا ورود شماره شبا

مبلغ

ورود مبلغ انتقالی

توضیحات تراکنش

ورود توضیحات تراکنش

 
 

با انتخاب گزینه "ادامه" در صفحه بعدی اعتبارسنجی را بررسی نمائید و در صورت موفقیت به صفحه تائیدیه هدایت می‌شوید. در غیر اینصورت پیغام خطا بر روی صفحه نمایش داده می شود و صفحه ورودی تنظیم مجدد می‌گردد.

با زدن دکمه تایید، تراکنش انتقال ساتنا انجام شده و وارد صفحه پایانی می‌شویم. در این صفحه امکان افزودن شماره شبا مقصد به لیست منتخب و همچنین اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد.

 •  در تمامی صفحات انجام تراکنش، امکان برگشت به صفحه قبلی وجود دارد.
 
 

8- نمایش اسلایدر حساب و کارت | صفحه 10 از 31 | 10- موجودی
دی ان ان