پنجشنبه 31 مرداد 1398   |  
Menu
فهرست مطالب: 
1- ملزومات سامانه 
2- ورود به اینترنت بانک 
3- محیط اینترنت بانک 
4- سپرده ها 
5- کارت به کارت 
6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل) 
7- انتقال وجه بین بانکی 
8-خیریه 
9- مدیریت چک (حواله) 
10- خدمات قبض 
11- مشخصات تسهیلات 
12- خرید شارژ 
13- مدیریت کارت 
14- کارت اعتباری 
15- کارتابل 
16-گزارشات 
17- تغییر رمز 
18- سرویس ها 
19- تنظیمات من 
لیست تغییرات: 
لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.32.0) 
لیست واژگان کلیدی: 
رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور 
رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم 
رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس
 

 

7- انتقال وجه بین بانکی

 این فهرست برای انتقال وجه به حساب سایرین با استفاده از تراکنش ساتنا و پایا استفاده می‌شود.

 

7.1- مدیریت حساب  ذینفع: مدیریت‌کردن حساب‌های مقصد تراکنش‌های مالی (حذف- اضافه- ویرایش)

 

7.2-ساتنا (حواله بیشتر از 150.000.000ریال)

7.3-پایا (حواله کمتر از 150.000.000ریال)

7.4-وضعیت انتقال وجه زمانبندی شده مشتری وضعیت زمانبندی انتقال وجه پایا و ساتنا را بررسی می‌کند.

 


6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل) | صفحه 8 از 26 | 8-خیریه
دی ان ان