پنجشنبه 31 مرداد 1398   |  
Menu
فهرست مطالب: 
1- ملزومات سامانه 
2- ورود به اینترنت بانک 
3- محیط اینترنت بانک 
4- سپرده ها 
5- کارت به کارت 
6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل) 
7- انتقال وجه بین بانکی 
8-خیریه 
9- مدیریت چک (حواله) 
10- خدمات قبض 
11- مشخصات تسهیلات 
12- خرید شارژ 
13- مدیریت کارت 
14- کارت اعتباری 
15- کارتابل 
16-گزارشات 
17- تغییر رمز 
18- سرویس ها 
19- تنظیمات من 
لیست تغییرات: 
لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.32.0) 
لیست واژگان کلیدی: 
رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور 
رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم 
رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس
 

 

5-کارت به کارت: در این فهرست انتقال وجه از طریق کارت به کارت (داخلی/ شتابی) انجام می‌پذیرد

توجه: در حال حاضر امکان انتقال کارت به کارت سه وجهی وجود ندارد.

 

  • امکان انتقال کارت به کارت داخلی از مبدا سایر کارت‌های موسسه ملل ( متعلق به دیگر مشتریان) با وارد کردن اطلاعات کارت، امکان پذیر می باشد.

 


4- سپرده ها | صفحه 6 از 26 | 6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل)
دی ان ان