پنجشنبه 31 مرداد 1398   |  
Menu
فهرست مطالب: 
1- ملزومات سامانه 
2- ورود به اینترنت بانک 
3- محیط اینترنت بانک 
4- سپرده ها 
5- کارت به کارت 
6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل) 
7- انتقال وجه بین بانکی 
8-خیریه 
9- مدیریت چک (حواله) 
10- خدمات قبض 
11- مشخصات تسهیلات 
12- خرید شارژ 
13- مدیریت کارت 
14- کارت اعتباری 
15- کارتابل 
16-گزارشات 
17- تغییر رمز 
18- سرویس ها 
19- تنظیمات من 
لیست تغییرات: 
لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.32.0) 
لیست واژگان کلیدی: 
رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور 
رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم 
رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس
 

 

لیست واژگان کلیدی:

  1. رمز تراکنش (Transaction Password): امکان تعریف رمز جهت ایجاد امنیت برای انجام هر تراکنش اینترنت‌بانک توسط مشتری.
  2. حساب ذینفع (Benefit Account): امکان تعریف حساب مقصد موردنظر برای انجام تراکنش‌های مالی توسط مشتری.
  3. مغایرت (Conflict): عدم انجام تراکنش و کسر از حساب مشتری.
 

 


لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.32.0) | صفحه 23 از 26 | رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور
دی ان ان