پنجشنبه 31 مرداد 1398   |  
Menu

راهنمای همراه بانک ملل

Melal Mobile Banking Guide
فهرست مطالب 
1- مراحل نصب و راه اندازی اولیه 
2- ورود به سامانه  
3- صفحه ورود (ثبت) 
4- انواع روش ورود به سامانه 
5- ورود به همراه بانک 
6- رنگ صفحه اصلی 
7- اولین ورود 
8- نمایش اسلایدر حساب و کارت 
9- انتقال وجه 
10- موجودی  
11- صورت حساب 
12- پرداخت اقساط 
13- پرداخت قبوض 
14- خرید شارژ 
15- فهرست اصلی 
15-1- حسابها و کارتهای من 
15-2- فهرست منتخب 
15-3- سوابق تراکنش 
15-4- گزارشات 
15-5- تغییر رمز عبور 
15-6- ثبت پیوند 
15-7- مسدود کردن موقت کارت 
15-8- اطلاعات شبا 
15-9- ارسال نظرات 
15-10-گزارشات مغایرت 
15-11-غیرفعال سازی برنامه 
15-12-خروج 
16-پرداخت آینده 
17- لیست واژگان کلیدی‏ 
18- نشانک ها:
 

 

  • اولین ورود:

بعد از ورود برای اولین مرتبه، وارد فهرست حساب‌ها و کارت‌ها می‌شویم که در این صفحه، تمامی کارت‌ها و حساب‌های شخص نمایش داده می‌شود.

 

در صورت انتخاب گزینه خانه، وارد صفحه اصلی همراه بانک شده که دارای فهرست زیر می‌باشد:

  1. نمایش اسلایدر مربوط به حساب‌ها و کارت‌ها
  2. انتقال وجه
  3. موجودی
  4. صورت حساب
  5. پرداخت قسط
  6. پرداخت قبض
  7. خرید شارژ
  8. فهرست اصلی
  9. پرداخت آینده


6- رنگ صفحه اصلی | صفحه 8 از 31 | 8- نمایش اسلایدر حساب و کارت
دی ان ان