جمعه 29 تیر 1397   |  
Menu
تاریخ درج: پنج شنبه 31 تیر 1395                     تعداد بازدید صفحه: 6055
قائم مقام مؤسسه اعتباری ملل(عسکریه) خبر داد: تغییر تابلوهای مؤسسه اعتباری عسکریه به ملل از روز شنبه

 

به گزارش روابط عمومی، قائم مقام مؤسسه اعتباری ملل(عسکریه) از ثبت نام ملل به جای مؤسسه اعتباری عسکریه خبر داد.
محمد رضا مروجی با بیان اینکه نام ملل از این پس برای مؤسسه اعتباری عسکریه به شماره ثبت 360747وشناسه ملی 10380252343در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به ثبت رسیده است، گفت: در اطلاعیه این سازمان آمده است که به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24اسفند ماه سال 1394ومجوز شماره116119/95مورخ14 تیرماه 1395 بانک مرکزی، نام شرکت به اعتباری ملل تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
با ثبت این مستند تصمیمات اصلاح ماده اساسنامه (تغییر نام) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس است.
مروجی اظهار کرد: از روز شنبه آینده (2مرداد95)، کار تغییر تابلوهای شعب مؤسسه به تدریج در سراسر کشور آغاز خواهد شد. این مؤسسه دارای 320 شعبه در سراسر کشور است.
 

print
دی ان ان