پنجشنبه 27 دی 1397   |  
Menu
فهرست مطالب:
1- ملزومات سامانه
2- ورود به اینترنت بانک
3- محیط اینترنت بانک
4- سپرده ها
5- کارت به کارت
6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل)
7- انتقال وجه بین بانکی
8- مدیریت چک (حواله)
9- خدمات قبض
10- مشخصات تسهیلات
11- خرید اعتبار
12- مدیریت کارت
13- کارت اعتباری
14- کارتابل
15- گزارشات
16- تغییر رمز
17- سرویس ها
18- تنظیمات من
لیست تغییرات: ( از نسخه 6.27.0 )
لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.27.0)
لیست واژگان کلیدی:
رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور
رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم
رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس

 

لیست واژگان کلیدی:

  1. رمز تراکنش (Transaction Password): امکان تعریف رمز جهت ایجاد امنیت برای انجام هر تراکنش اینترنت‌بانک توسط مشتری.
  2. حساب ذینفع (Benefit Account): امکان تعریف حساب مقصد موردنظر برای انجام تراکنش‌های مالی توسط مشتری.
  3. مغایرت (Conflict): عدم انجام تراکنش و کسر از حساب مشتری.
 

 


لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.27.0) | صفحه 22 از 25 | رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور
دی ان ان