جمعه 2 فروردین 1398   |  
Menu
فهرست مطالب:
1- ملزومات سامانه
2- ورود به اینترنت بانک
3- محیط اینترنت بانک
4- سپرده ها
5- کارت به کارت
6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل)
7- انتقال وجه بین بانکی
8-خیریه
9- مدیریت چک (حواله)
10- خدمات قبض
11- مشخصات تسهیلات
12- خرید شارژ
13- مدیریت کارت
14- کارت اعتباری
15- کارتابل
16-گزارشات
17- تغییر رمز
18- سرویس ها
19- تنظیمات من
لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.31.0)
لیست واژگان کلیدی:
رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور
رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم
رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس

 

لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.31.0)

 1. اصلاح مشکل وارد کردن حداکثر مقدار شرح تراکنش، برای تراکنش انتقال وجه
 2. اصلاح مشکل مربوط به این موضوع که در فهرست‌های صورت‌حساب کارت و گزارش تراکنش ساتنا/پایا ← در صورتی که بازه زمانی انتخاب نشود(غیر الزامی)، اطلاعات صورت‌حساب کارت با خطا روبرو شده گزارش‌های مربوطه نیز مطلبی را نمایش نمی‌دهد.
 3. اصلاح برچسب ستون (پاسخ) در فهرست صورت‌حساب کارت
 4. اصلاح پیام هشدار‌دهنده در هنگام ورود به سامانه
 5. اصلاح نوع تناوب به زبان انگلیسی در صفحه تاییدیه فهرست‌های انتقال وجه داخلی به حساب‌های خود و حساب‌های سایرین
 6. اصلاح عدم نمایش مقادیر مربوطه در صفحه تاییدیه فهرست انتقال وجه داخلی← وضعیت انتقال وجوه زمانبندی‌شده
 7. اصلاح مشکل طراحی صفحه بعدی در فهرست خدمات قبوض، بعد از پرداخت قبض و انتخاب گزینه قبول در صفحه پایانی
 8. اصلاح برچسب "نام صاحب حساب" در رسید مربوط به فهرست خدمات قبوض
 9. اصلاح مقدار ستون شرح در فهرست‌های تایید قبوض پرداختی حساب مشترک و گزارش قبوض پرداختی حساب مشترک
 10. اصلاح لیست قبوض پرداخت‌شده بر اساس تاریخ در فهرست گزارش قبض‌های پرداخت‌شده.
 11. اصلاح برچسب "نام صاحب حساب" در رسید مشتری و یا در صفحه پایانی، قسمت اطلاعات حساب مبدا/مقصد مربوط به فهرست‌های بازپرداخت تسهیلات و کارتابل
 12. اصلاح نوع تسهیلات به زبان فارسی در فهرست بازپرداخت تسهیلات
 13. اصلاح نمایش مجدد مبلغ بازپرداخت در صفحه تاییدیه فهرست بازپرداخت تسهیلات
 14. اصلاح نمایش شماره حساب بدهکار در صفحه پایانی و همچنین فایل خروجی فهرست‌های بازپرداخت تسهیلات و کارتابل
 15. اصلاح نمایش مجدد نام مشتری و شماره حساب بدهکار و مبلغ در قسمت جزئیات سند در فهرست کارتابل
 16. اصلاح مشکل هدایت شدن مشتری بعد از انتخاب گزینه قبول در فهرست کارتابل بازپرداخت تسهیلات به فهرست پرداخت قبض
 17. اصلاح برچسب فهرست خرید شارژ و عنوان صفحات مختلف تراکنش خرید شارژ و قسمت از طریق حساب به زبان فارسی
 18. اصلاح نمایش نام اپراتور در تمامی صفحات فهرست خرید شارژ
 19. اصلاح برچسب "نام صاحب حساب"، اطلاعات حساب مبدا برای شماره حساب بدهکار، اطلاعات حساب مقصد و پیام تاییدیه انجام موفق تراکش در صفحه پایانی فهرست خرید شارژ
 20. اصلاح نمایش کد فعالسازی و پیام مربوط به پشتیبانی در صفحه پایانی فهرست خرید شارژ
 21. اصلاح نمایش انگلیسی ستون نوع تراکنش در فهرست کارتابل و تراکنشهای در انتظار تایید
 22. اصلاح نگارشی جملات راهنما در فهرست‌های تغییر رمز ورود و تغییر رمز تراکنش
 23. اصلاح پیام انگلیسی مربوط به فهرست صورت‌حساب دستگاه پوز
 24. اصلاح طراحی صفحه پایانی تغییر شناسه کاربری در فهرست تنظیمات من
 25. اصلاح برچسب "نام صاحب حساب" در فهرست تنظیمات پیام کوتاه
 26. اصلاح خطای سیستمی و نمایش صورت‌حساب کارت/حساب فقط برای تاریخ همان روز در فایل خروجی  PDF/XLS
 27. اصلاح طراحی و نمایش شماره شبا در فایل خروجی PDF/XLS مربوط به فهرست گزارش ساتنا/پایا

 


19- تنظیمات من | صفحه 21 از 25 | لیست واژگان کلیدی:
دی ان ان