جمعه 4 خرداد 1397   |  
Menu

راهنمای همراه بانک ملل

Melal Mobile Banking Guide
فهرست مطالب
1- نحوه دریافت نرم افزار
2- ورود به سامانه
3- صفحه ورود (ثبت)
4- انواع روش ورود به سامانه
5- صفحه اصلی
6- وضعیت حساب
7- موجودی حساب
8- پرداخت قبض
9- انتقال وجه
10- کارت به کارت شتابی
11- پرداخت قسط
12- مسدودی کارت
13- تغییر گذرواژه
14- اطلاعات شبا
15- ثبت پیوند
16- پرداخت آینده
17- گزارش مغایرت
18- شخصی سازی
19- درباره نرم افزار
20- غیرفعالسازی گوشی
21- لیست تغییرات: (از نسخه ‏P2_MB.6.26.0‎‏)‏
22- لیست خطاهای برطرف شده
23- لیست واژگان کلیدی‏

11-پرداخت قسط

از این فهرست برای پرداخت اقساط حساب تسهیلات، استفاده می‌شود. در اینجا دو گزینه برای پرداخت اقساط تسهیلات وجود دارد که شامل حساب تسهیلات و حساب جدید می‌باشد.

 

در اینجا، اگر حساب بدهکار انتخاب شده از نوع حساب مشترک باشد، پیغام خطای "برای انتقال وجه به تاییدیه بیشتری نیاز است" پس از تایید تراکنش و شماره سند نمایش داده می شود. در این حالت، شماره سند جدید ایجاد شده، جهت تایید یا رد در کارتابل نمایش داده می شود.

11.1-حساب­های تسهیلات:

حساب تسهیلات مورد نظر در فهرست بازشونده که از صفحه نتایج حسابهای تسهیلات جدید اضافه شده است، نمایش داده می شود. فهرست بازشونده اول برای انتخاب حساب مبدا و فهرست بازشونده دوم برای انتخاب حساب تسهیلات می‌باشد. با انتخاب حساب تسهیلات، مبلغ اقساط، تعداد اقساط پرداخت‌نشده، تاریخ سررسید و مبلغ جریمه و مبلغ باقیمانده قسط و یا کل تسهیلات در قالب جدول نمایش داده می‌شود. ورودی مبلغ، به طور خودکار با مبلغ اقساط حساب تسهیلات انتخابی پُر می‌شود و مشتری می‌تواند مبلغ را به صورت دستی نیز وارد کند.

ثبت: با انتخاب کلید ثبت، مبلغ اعتبارسنجی شده و به صفحه تائیدیه هدایت می شوید.

جزئیات ورودی:

ورودی

توضیحات

شماره حساب

از اولین منوی بازشونده، شماره حساب مبدا را انتخاب کنید

شماره حساب تسهیلات

از دومین منوی بازشونده، شماره حساب تسهیلات را انتخاب کنید

مبلغ

مبلغ را در ورودی مربوطه وارد کنید

مبلغ اقساط

مبلغ اقساط حساب انتخاب شده

تعداد اقساط پرداخت نشده

تعداد اقساط پرداخت نشده حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده قسط

مبلغ باقی مانده قسط حساب انتخاب شده

تاریخ سررسید

تاریخ سررسید حساب انتخاب شده

مبلغ جریمه

مبلغ جریمه حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده کل

مبلغ بدهی تسهیلات حساب انتخاب شده

 

11.2-حساب جدید:

در این صفحه مشتری می تواند حساب تسهیلات خود یا شماره حساب دیگر تسهیلات وارد شده برای پرداخت اقساط تسهیلات را انتخاب نماید. کلید گزینه اول برای انتخاب به حساب تسهیلات خود یا شماره حساب دیگر تسهیلات وارد شده می‌باشد. در صورت انتخاب به حساب تسهیلات خود، بعد از انتخاب یا بعد از وارد کردن شماره حساب دیگر تسهیلات، مبلغ اقساط، تعداد اقساط پرداخت‌نشده، تاریخ سررسید و مبلغ جریمه و مبلغ باقیمانده قسط و یا کل تسهیلات در قالب جدول نمایش داده می‌شود. ورودی مبلغ، به طور خودکار با مبلغ اقساط حساب تسهیلات انتخابی پُر می‌شود. مشتری می تواند مبلغ اقساط را به طور دستی تغییر دهد.

کلید ثبت: با انتخاب کلید ثبت، مبلغ بررسی شده و به صفحه تائیدیه هدایت می شوید.

جزئیات ورودی :

ورودی ها

توضیحات

شماره حساب

از اولین فهرست بازشونده، شماره حساب را انتخاب کنید

شماره حساب تسهیلات

از دومین فهرست بازشونده، شماره حساب تسهیلات را انتخاب کنید

مبلغ

مبلغ را در ورودی مربوطه وارد کنید

 
 

 

 


10- کارت به کارت شتابی | صفحه 12 از 24 | 12- مسدودی کارت
دی ان ان