جمعه 4 خرداد 1397   |  
Menu

راهنمای همراه بانک ملل

Melal Mobile Banking Guide
فهرست مطالب
1- نحوه دریافت نرم افزار
2- ورود به سامانه
3- صفحه ورود (ثبت)
4- انواع روش ورود به سامانه
5- صفحه اصلی
6- وضعیت حساب
7- موجودی حساب
8- پرداخت قبض
9- انتقال وجه
10- کارت به کارت شتابی
11- پرداخت قسط
12- مسدودی کارت
13- تغییر گذرواژه
14- اطلاعات شبا
15- ثبت پیوند
16- پرداخت آینده
17- گزارش مغایرت
18- شخصی سازی
19- درباره نرم افزار
20- غیرفعالسازی گوشی
21- لیست تغییرات: (از نسخه ‏P2_MB.6.26.0‎‏)‏
22- لیست خطاهای برطرف شده
23- لیست واژگان کلیدی‏
  • صفحه ورود (ثبت):

در برنامه همراه‌ بانک جهت ورود به سامانه، مشتری ابتدا می بایست ثبت نام نماید. سامانه به صورت داخلی دستگاه (همراه) را با نام کاربری ثبت می‌کند. اگر مشتری برای اولین بار برنامه همراه‌ بانک را نصب نماید، فهرست ثبت نام را در صفحه اصلی دریافت می‌کند. بدون ثبت نام، مشتری به هیچ عنوان به فهرست همراه‌ بانک دسترسی نخواهد داشت. پس از ثبت موفق، مشتری نمی‌تواند از این مشخصات برای دستگاه دیگری برای همراه‌ بانک استفاده نماید.

در صورت ثبت نام مشتری همراه‌ بانک با یک دستگاه، مشتری می بایست فقط با همان دستگاه وارد شود. در صورت تمایل مشتری به ورود با دستگاه دیگر، ابتدا باید دستگاه قبلی را لغو ثبت نموده و سپس در دستگاه جدید ثبت مجدد نماید.

در فهرست ثبت، مشتری می بایست اطلاعات ارائه شده توسط موسسه را وارد نماید. در هنگام ایجاد همراه‌ بانک، موسسه اطلاعات زیر را ارائه می دهد: نام کاربری و رمز عبور.

اکنون، مشتری می تواند وارد برنامه همراه‌ بانک شده و مشتری را با دستگاه مورد نظر ثبت نماید. اگر مشتری قبلا با دستگاه دیگری ثبت شده باشد، برنامه مجوز ثبت با دستگاه دیگر را نمی دهد. در این صورت مشتری می‌بایست دستگاه قبلی را لغو ثبت نماید و یا از طریق نزدیکترین شعبه اقدام به لغو ثبت کند.

پس از وارد کردن نام کاربری و رمز یکبار مصرف و انتخاب کلید ثبت، برنامه صفحه تغییر رمز عبور را نمایش می دهد.

 

پس از وارد کردن اطلاعات و انتخاب کلید ثبت، برنامه جهت تاییدیه رمز یکبار مصرف را از طریق پیامک به همراه ثبت شده ارسال می‌کند.

در این صفحه، رمز یکبار مصرف را اعتبارسنجی نموده و کلمه عبور را تغییر دهید. پس از تغییر موفقیت آمیز کلمه عبور، برنامه صفحه تغییر موفق را نمایش می دهد. در صورت معتبر بودن رمز یکبار مصرف و ثبت موفقیت آمیز دستگاه، برنامه صفحه پیغام موفقیت آمیز را نمایش می دهد و کاربر می بایست از سامانه خروج کند.

 


2- ورود به سامانه  | صفحه 4 از 24 | 4- انواع روش ورود به سامانه
دی ان ان