پنجشنبه 27 دی 1397   |  
Menu
فهرست مطالب:
1- ملزومات سامانه
2- ورود به اینترنت بانک
3- محیط اینترنت بانک
4- سپرده ها
5- کارت به کارت
6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل)
7- انتقال وجه بین بانکی
8- مدیریت چک (حواله)
9- خدمات قبض
10- مشخصات تسهیلات
11- خرید اعتبار
12- مدیریت کارت
13- کارت اعتباری
14- کارتابل
15- گزارشات
16- تغییر رمز
17- سرویس ها
18- تنظیمات من
لیست تغییرات: ( از نسخه 6.27.0 )
لیست خطاهای برطرف شده: (از نسخه 6.27.0)
لیست واژگان کلیدی:
رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور
رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم
رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس

 

7- انتقال وجه بین بانکی

 این فهرست برای انتقال وجه به حساب سایرین با استفاده از تراکنش ساتنا و پایا استفاده می‌شود.

7.1- مدیریت حساب  ذینفع: مدیریت‌کردن حساب‌های مقصد تراکنش‌های مالی (حذف- اضافه- ویرایش)

 

7.2-ساتنا (حواله بیشتر از 150.000.000ریال)

7.3-پایا (حواله کمتر از 150.000.000ریال)

7.4-وضعیت انتقال وجه زمانبندی شده مشتری وضعیت زمانبندی انتقال وجه پایا را بررسی می‌کند.

 


6- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل) | صفحه 8 از 25 | 8- مدیریت چک (حواله)
دی ان ان