شنبه 5 اسفند 1396   |  
Menu
فهرست مطالب
1- رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور
2- رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم
3- رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس
4- اولین ورود به سامانه بانکداری اینترنتی
5- سپرده ها
6- کارت به کارت
7- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل)
8- انتقال وجه بین بانکی
9- مدیریت چک (حواله)
10- پرداخت قبوض
11- مشخصات تسهیلات
12- مدیریت کارت
13- کارت اعتباری
14- کارتابل
15- گزارشات
16- تغییر رمز
17- سرویس ها
18- تنظیمات من

8- انتقال وجه بین بانکی

از این گزینه جهت انتقال وجه به حساب سایرین با استفاده از تراکنش ساتنا و پایا، استفاده می شود.

زمانی که کاربر گزینه انتقال وجه بین بانکی را انتخاب می کند، پنجره زیر نمایش داده می شود.

8.1- مدیریت حساب  ذینفع: زمانی که کاربر گزینه مدیریت ذینفع را انتخاب می کند، پنجره زیر نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن ذینفع جدید: زمانی که کاربر این دکمه را فشار می دهد (درپنجره بالا)، آنگاه پنجره زیر جهت افزودن ذینفع جدید نمایش داده می شود. در این پنجره، کاربر اطلاعات ورودی مانند شماره شبا، بانک (انتخاب از لیست بازشونده)، کد بانک، نام صاحب حساب,حد مبلغ، آدرس ایمیل ذینفع و شماره موبایل ذینفع وارد می کند و سپس قسمت شرایط و ضوابط را علامت زده و دکمه ثبت را فشار می دهد .

ثبت: پس از وارد کردن تمام اطلاعات توسط کاربر (درپنجره بالا)، دکمه ثبت را فشار داده و پنجره تایید ذینفع به همراه شماره حساب و کلمه عبور تراکنش نمایش داده می شود. در پنجره زیر، کاربر کلمه عبور تراکنش را به صورت دستی ویا با استفاده از پنجره کلید وارد می کند. حساب اعتبارسنجی گشته و نام واقعی صاحب حساب را نمایش می دهد.

8.2-ساتنا(حواله بیشتر از 150.000.000ریال)

از انتقال ساتنا جهت انتقال وجه از حساب خود به حساب بانک دیگر استفاده می شود. در انتقال ساتنا، حد مبلغ ثابت می باشد. در پنجره زیر، زمانی که کاربر گزینه انتقال ساتنا را از منوی انتقال خارجی انتخاب می کند، پنجره انتقال وجه ساتنا نمایش داده می شود. به کمک این گزینه، کاربر می تواند مبلغ را از حساب خود به حساب بانک دیگر انتقال دهد. پس از انتخاب حساب از لیست بازشونده، اطلاعات شماره حساب مانند حد تراکنش، حد روزانه، حد ماهانه، موجودی قابل برداشت، حد دردسترس روزانه، حد دردسترس ماهانه و مشخصات تراکنش نمایش داده می شود.

8.3-پایا(حواله کمتر از 150.000.000ریال)

از انتقال پایا جهت انتقال وجه از حساب خود به حساب سایرین استفاده می شود. در انتقال پایا، مبلغ ثابت می باشد. در پنجره زیر، زمانی که کاربر گزینه انتقال پایا را از منوی انتقال خارجی انتخاب می کند، پنجره انتقال وجه پایا نمایش داده می شود. زمانی که کاربر حساب بدهکار را از لیست بازشونده انتخاب می کند، اطلاعات مرتبط با شماره حساب مانند حد تراکنش حساب بدهکار، حد روزانه، حد ماهانه، موجودی قابل برداشت، حد دردسترس روزانه، حد دردسترس ماهانه و ... نمایش داده می شود.

8.4-وضعیت انتقال وجه زمانبندی شده(آینده)

این گزینه در منوی انتقال خارجی وجود دارد. به کمک این گزینه، کاربر وضعیت زمانبندی انتقال وجه پایا را بررسی می کند. در پنجره مشاهده وضعیت انتقال وجه، لیست بازشونده انواع تراکنش وجود دارد (مانند انتقال وجه پایا به حساب سایرین و ...)؛ پس از انتخاب نوع تراکنش، کاربر جهت بررسی وضعیت، حساب مبدا را انتخاب می کند. سپس تاریخ شروع و بازه تاریخ را پس از انجام زمانبندی تراکنش انتخاب می نماید

 


7- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل) | صفحه 9 از 19 | 9- مدیریت چک (حواله)
دی ان ان