شنبه 5 اسفند 1396   |  
Menu
فهرست مطالب
1- رفع خطای امنیتی در مرورگر اینترنت اکس‍پرور
2- رفع خطای امنیتی در مرورگر گوگل کروم
3- رفع خطای امنیتی در مرورگر فایرفاکس
4- اولین ورود به سامانه بانکداری اینترنتی
5- سپرده ها
6- کارت به کارت
7- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل)
8- انتقال وجه بین بانکی
9- مدیریت چک (حواله)
10- پرداخت قبوض
11- مشخصات تسهیلات
12- مدیریت کارت
13- کارت اعتباری
14- کارتابل
15- گزارشات
16- تغییر رمز
17- سرویس ها
18- تنظیمات من

7- انتقال وجه داخلی (ملل به ملل)

7-1- مدیریت ذینفع : زمانی که کاربر گزینه مدیریت ذینفع را انتخاب می کند، لیست حساب ذینفع نمایش داده می شود. در این پنجره، اطلاعات ذینفع مانند شماره حساب ذینفع، نام ذینفع، نوع حساب ذینفع، ایمیل، شماره موبایل و وضعیت فعال بودن ذینفع را نمایش می­دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن ذینفع جدید: با فشردن این دکمه، کاربر ذینفع جدیدی را برای انتقال وجه اضافه می کند.

ویرایش: با فشردن این دکمه، کاربر ابتدا حساب مورد نظر برای ویرایش را انتخاب می کند.

حذف: با فشردن این دکمه، کاربر ابتدا حساب مورد نظر برای حذف را انتخاب می کند، و سپس شماره حساب ذینفع حذف می گردد.

برگشت: با فشردن این دکمه، پنجره خلاصه وضعیت حساب نمایش داده می شود.

افزودن ذینفع جدید:

زمانی که کاربر دکمه افزودن ذینفع جدید را انتخاب می کند، فرم ثبت ذینفع نمایش داده می شود. در این فرم، کاربر شماره حساب ذینفع، حد مبلغ ذینفع، ایمیل و شماره تلفن ذینفع را وارد کرده و پس از آن قسمت شرایط و ضوابط را علامت می زند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودی ها

توضیحات

شماره حساب

شماره حساب ذینفع

حد مبلغ

وارد کردن مبلغ براساس حد تراکنش

ایمیل

ایمیل ذینفع. این ورودی اختیاری می باشد

شماره موبایل

شماره موبایل ذینفع. این ورودی اختیاری می باشد

 

7-2- حساب های خود: زمانی که کاربر وجه را به حساب خود انتقال می دهد، گزینه انتقال به حساب خود را از زیرمجموعه گزینه انتقال داخلی انتخاب می کند. در این پنجره پس از انتخاب حساب، اطلاعات شماره حساب (مانند حد تراکنش حساب، حد روزانه حساب، حد ماهانه حساب، موجودی قابل برداشت و ...) به طور خودکار نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با فشردن دکمه افزودن حساب در این پنجره می ­توانید به حساب خودتان پول انتقال بدهید.(آنی-آینده)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن حساب بر اساس برنامه ریزی(آینده): در پنجره بالا، پس از انتخاب شماره حساب، دکمه افزودن حساب به طور خودکار نمایش داده می شود (در پنجره پایین)؛ سپس کاربر با فشار دادن این دکمه، شماره حساب ذینفع را انتخاب کرده و مبلغ انتقالی و مشخصات تراکنش را وارد می کند. در این پنجره، همچنین کاربر زمانبندی تراکنش را با استفاده از گزینه زمانبندی انجام می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه: با فشردن این دکمه در پنجره بالا، پنجره انتقال وجه موفق به همراه رسید تراکنش نمایش داده می شود. رسید تراکنش در زیر نمایش داده شده است.

در رسید تراکنش، اطلاعاتی مانند شناسه تراکنش، تاریخ تراکنش، کل مبلغ، وضعیت تراکنش، شماره حساب بدهکار، نام صاحب حساب، شماره حساب بستانکار، نام صاحب حساب بستانکار، مبلغ نمایش داده می شود.

چاپ: در صورت تمایل به چاپ رسید تراکنش، لینک چاپ را در پنجره بالا انتخاب نموده و سپس پنجره چاپ مانند شکل زیر نمایش داده می شود.

7.3- حساب سایرین: پس از انتخاب گزینه انتقال به حساب سایرین از منوی انتقال داخلی، پنجره انتقال وجه به حساب سایرین نمایش داده می شود. با استفاده از این گزینه، مبلغ از حساب خود به حساب دیگری انتقال می یابد. پس از انتخاب حساب از لیست بازشونده، اطلاعات شماره حساب مانند حد تراکنش، حد روزانه، حد ماهانه، مانده قابل برداشت، حد دردسترس روزانه، حد دردسترس ماهانه و اطلاعات تراکنش، به طور خودکار نمایش داده می شود.

با فشردن دکمه افزودن حساب در این پنجره می توانید به حساب دیگران که می خواهید پول انتقال بدهید را وارد کنید.(آنی-آینده)

در پنجره پایین, پس از انتخاب شماره حساب، دکمه افزودن حساب به طور خودکار نمایش داده می شود (در پنجره پایین)؛ سپس کاربر با فشار دادن این دکمه، شماره حساب ذینفع را انتخاب کرده و مبلغ انتقالی و اطلاعات تراکنش را وارد می کند. در این پنجره، همچنین کاربر زمانبندی تراکنش را با استفاده از گزینه زمانبندی انجام می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه: با فشردن این دکمه در پنجره بالا، پنجره انتقال وجه موفق به همراه رسید تراکنش نمایش داده می شود. رسید تراکنش در زیر نمایش داده شده است.

در رسید تراکنش مذکور، اطلاعاتی مهمی مانند شناسه تراکنش، تاریخ تراکنش، مبلغ کل، وضعیت تراکنش، شماره حساب بدهکار، نام صاحب حساب، شماره حساب بستانکار، نام صاحب حساب بستانکار، مبلغ نمایش داده می شود

چاپ: در صورت تمایل به چاپ رسید تراکنش، لینک چاپ را در پنجره بالا انتخاب نموده و سپس پنجره چاپ مانند شکل زیر نمایش داده می شود.

7.4-وضعیت انتقال وجه زمانبندی شده:

این گزینه در منوی انتقال داخلی وجود دارد. با استفاده از این گزینه، کاربر می تواند وضعیت زمانبندی انتقال وجه را بررسی نماید. در پنجره زیر، در قسمت مشاهده وضعیت انتقال وجه، لیست بازشونده نوع تراکنش (حساب های خود-انتقال وجه به حساب سایرین-پایا-ساتنا)دردسترس می باشد. پس از انتخاب نوع تراکنش، کاربر حساب مبدا را جهت بررسی وضعیت انتخاب نموده و سپس تاریخ شروع و تاریخ پایان را پس از انجام زمانبندی تراکنش، انتخاب نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده: با فشار دادن این دکمه، وضعیت انتخاب حساب در پنجره زیر نمایش داده می شود.

تنظیم مجدد: تنظیم مجدد مقدار ورودی

برگشت: با فشردن این دکمه، پنجره وضعیت زمانبندی انتقال نمایش داده می شود.

برگشت: زمانی که کاربر این دکمه را فشار می دهد، پنجره مشاهده وضعیت انتقال وجه نمایش داده می شود. زمانی که کاربر لینک ویرایش در پنجره بالا را انتخاب می کند، آنگاه پنجره ویرایش زمانبندی انتقال نمایش داده می شود. در پنجره زیر، کاربر اطلاعاتی مانند مبلغ، تراکنش، تاریخ شروع، وارد کردن تعداد تراکنش و تناوب را ویرایش می کند. پس از ویرایش، کاربر قسمت شرایط و ضوابط را علامت زده و برای ادامه فرآیند، دکمه ادامه را فشار دهید.

زمانی که کاربر دکمه حذف را فشار می دهد، زمانبندی انتقال لغو می گردد.


6- کارت به کارت | صفحه 8 از 19 | 8- انتقال وجه بین بانکی
دی ان ان