جمعه 3 آذر 1396   |  
Menu

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ملل

(از تاریخ 1396/06/11)

 

    - سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: 10%

   - سپرده سرمایه گذاری یکساله:  15%

 

 

 

 

دی ان ان